logo

2012 Porta de Collserola
Ciutat Meridiana Barcelona

2012 CONCURS PORTES DE COLLSEROLA DE CIUTAT MERIDIANA / BARCELONA / finalista
amb Álvaro Clúa

1) LA CLAU 9. Ciutat Meridiana està situada entre dues valls. Al migdia, la vall de la Font Muguera, dins del Parc Natural, està urbanitzada des de l’aqüeducte fins a la Plaça Vermella, que és el centre i l’accés històric al barri. Però els grans terraplens de les autopistes impedeixen qualsevol tipus de relació a peu amb Vallbona i amb tota la ribera del congost de Montcada. A l’altre costat, en el fons de la vall del Bosc Llarg existeixen indústries consolidades, exceptuant una, la que està situada sobre la clau 9 PGM i que desenvolupa actualment activitats contaminants, a cel obert i amb menys valor afegit. En realitat, vist a nivell de carrer, l’espai clau 9 és diàfan, pla i assolellat, una magnífica oportunitat per organitzar activitats metropolitanes en un lloc significatiu en el sistema d’itineraris a peu que es proposa.

2) ITINERARIS. La vall del Bosc Llarg actua actualment com a barrera entre barris. Es proposa aquí un itinerari a peu que, amb pendents suaus (5-7,5%), vagi cosint barris i acabi per connectar el Parc de Collserola amb el Parc Fluvial del Besós. El recorregut proposat permet també la connexió transversal de l’estació de Renfe, les activitats de l’espai clau 9 i la nova estació d’intercanvi de bus metropolità.

3) UN JARDÍ. Ciutat Meridiana és un barri que té molt a prop el Parc de Collserola, però es tracta d’un parc forestal. El barri té molts espais lliures retallats entre els blocs de pisos però no té jardins públics urbans que mereixin aquest nom. S’aprofita l’actual construcció d’un aparcament enterrat per col·locar sobre ell un nou jardí públic, prop de la Plaça Vermella i connectat als camins cap a la Font Muguera. Acompanya aquest nou jardí un edifici multi-funcional per a associacions, centres de dia i habitatges dotacionales en plantes superiors.

COL·LABORACIÓ
Josep Llorca Bofí
Date: December 03, 2012