logo

2012 Projecte urbà Eix Bulnes
Santiago de Xile

2012 CONCURS PÚBLIC INTERNACIONAL PROJECTE URBÀ EIX BULNES” / SANTIAGO DE XILE
amb Álvaro Clúa+Jordi Biosca+Àngel Solanellas

“Com acabar el passeig Bulnes? Com fer-ho amb la dignitat que mereix l’arquitectura del Barri Cívic, creant a la vegada un lloc que concentri l’atenció de la ciutat cabdal i la projecti al futur en el punt de trobada amb el parc Almagro? Com donar una resposta que combini monumentalitat i usos metropolitans amb els jardins públics propis d’un parc per a veïns?
Enfront de les solucions de rematada visual de l’eix mitjançant un element fita, com elaborar una idea alternativa més integrada i menys immediata?”

Date: December 03, 2012