logo

2009 Eixample Nord
Vilanova i la Geltrú

2009 TROSSOS I TRACES. EIXAMPLE NORD DE VILANOVA I LA GELTRÚ
amb Bayona-Valero Arquitectes Associats SLP + DKV Architecten, BV


La idea per Eixample Nord és organitzar el districte en barris; imaginar unitats menors que tinguin personalitat pròpia i diferenciada. La proposta tracta de fragmentar bé, és a dir de fer TROSSOS interessants i suggerir com podrien començar a caracteritzar-se.
L’espai públic, a diferència de l’espai dels establiments privatius o d’ús restringit (residència i activitat), es pensa en relació a la dimensió conjunta del Districte perquè és un element estabilitzador per definició i perquè deixa un rastre permanent a la ciutat.  Aquests espais ajuden a contextualitzar i articular les reserves dels sistemes en relació als teixits urbans i territoris de l’entorn.
Per garantir l’accés a l’habitatge de la població local, qualificada com a baixa per la memòria social, es proposa no només l’augment de la reserva mínima d’habitatge concertat sinó també la disminució dels costos d’expropiació i indemnització del procés d’urbanització. La flexibilitat en la disposició dels subsectors i polígons facilitada per l’ordenació, serà un factor afegit d’oportunitat per la gestió futura.
A més, la proposta parteix de l’anàlisi de les TRACES sobre el lloc, donant peu a una ordenació que permeti la conservació i integració dels usos preexistents en la mesura i el temps que es consideri oportú, sense interferir amb el desplegament del pla per etapes. Des d’aquesta perspectiva, les masies s’han incorporat a l’estratègia dels futurs equipaments públics, els murs de pedra seca s’han respectat i s’ha potenciat la presència de les edificacions catalogades existents a l’àmbit.

Date: December 03, 2012