logo

2004-2011 PGOU
Maó

2004 PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA /  MAÓ


La legislació espanyola estableix protocols molt precisos sobre la misió dels plans generales d’ordenació urbana municipals. Aquest Pla General d’Ordenació Urbana revisa l’anterior de 1986 i l’adapta al Pla Territorial de Menorca de 2002. La seva missió es revisar les normes urbanes de construcció (millorar la regulació de les relacions entre particulars i administració i entre diferents administracions), establir noves perspectives d’árees de creixement de la ciutat i de reforma urbana interior, actualitzar el catàleg del patrimoni arquitectònic i proposar l’estructura general dels sistemes urbans i territorials. Això implica realitzar un profund treball d’anàlisi i diagnòstic de la ciutat i del seu context territorial i desenvolupar les formas de la partipació ciutadana a tot el procés.


COL·LABORACIÓ

Marta Bayona i Mariana Debat, arquitectes i coordinadors

Albert Valero, Roman Caracciolo, Mabel Alarcon, Mavi Hita arquitectes
Ignasi Molina, Izaskun Gonzàlez, Carlos Garcia-Sancho, ETSAB UPC

Elisa Martínez Torrentó, advocat
Josep Maria Llauradó, advocat assesor
Jesús Diez, consultor

amb el Centre de Recerca de Projectes de Paisatge, Barcelona
J. Bellmunt, arq. A. Zahonero biòloga, M. Goula, arq.
M.Neri, arq, I.Spanou arq col·laboradors
y A. Harris, arq,. Caludia Illanes, arq, R. Garcia Calvo biòloga, col·laboradors de l’avanç

conveni de col·laboració Ajuntament de Maó / Universitat Politècnica de Catalunya c05623

Date: December 03, 2012