logo

2002 Hostal Caigut
Calafell

REFORMA HOSTAL CAIGUT / CALAFELL
Dictamen para la declaració de l’Hostal Caigut de Calafell com a patrimoni històric-artístic d’interés local.
Date: December 03, 2012