logo

1996 Projecte Urbà
Sector Estació
Valladolid

1996 CONCURS INTERNACIONAL D’IDEES PER A UNA NOVA ÀREA DE CENTRALITAT / VALLADOLID / primer premi

El soterrament del ferrocarril al seu pas per la ciutat de Valladolid s’ha previst circulant sobre el mateix traçat actual amb la qual cosa l’estació per a l’alta velocitat pot plantejar-se com a ampliació de l’existent.
Amb tot, el vast recinte dels tallers Renfe permet plantejar una solució interessant i poc freqüent per a l’espai de l’estació ampliada. La gran avinguda que descendeix des del nord pot enfocar l’avinguda del Puente Colgante mitjançant un traçat sinuós. La nova Avinguda Central, així plantejada, allibera el nivell del sòl en la vertical de les andanes. Aquí cal imaginar l’ampliació longitudinal de l’estació en tipologia pont, diàfana, d’accés immediat a la ciutat i amb escales que facin que la llum arribi a les andanes.
Els nous accessos a les andanes comparteixen vorera amb un complex terciari i de serveis (edificis Valladolid Alta Velocitat) que es projecta estretament vinculat a la nova centralitat, a manera de capçalera de la Acera de Recoletos. Al subsòl i amb accés viari posterior i segregat es situen els aparcaments de vehicles privats i la reserva d’espai per a una estació intermodal de transport directament accessible per als usuaris del ferrocarril.COL·LABORACIÓ
Marta Bayona, arquitecta
Irene Bolton
Ignasi Bonet

Date: November 29, 2012