logo

1981

«La forma d’un país» (amb M. de Solà-Morales) en Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, extra 1, Barcelona.