logo

2002 Cacics, Indians i Propietaris

“Pròleg” en Revilla V., Santacana J., Cacics, indians i propietaris. Calafell al segle XIX, Ed. Llibres de Matrícula, Calafell.