logo

1997

La condició perifèrica a Barcelona” (con M. Rubert) en Revista Papers, nº26 Les formes del creixement metropolità, AMB, Barcelona.